Yükleniyor

Amaç ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları


Akıllı tarım alanındaki araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak,
İlgili mevzuat çerçevesinde akıllı tarım konularını ilgilendiren her türlü bilimsel ve teknik uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan kamu ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak,
Üniversitede bu alanda uygulama ve araştırma yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,
Bu alandaki uygulama ve araştırmalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
Bu alandaki uygulama ve araştırmaları teşvik ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,
Bu alanda yapılacak her türlü yayını teşvik ve gerçekleştirmek ile kaynak yayınları içeren bir kitaplık kurulması için her türlü yatırımda bulunmaktır.

Merkezin başlıca faaliyet alanları


Akıllı tarım ile üretim için her türlü donanım ve yazılımın geliştirilmesi konusunda AR-GE faaliyetleri yapmak,
Tarımsal çiftlik yönetimi konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek,
İlaç, kozmetik ve tekstil sanayisinde kullanılan katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkilerin akıllı tarım, dikey tarım ve bitki doku kültürü ile üretimi ve bölge çiftçilerine tanıtımı alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürütmek,
Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında üretim planları yapmak, hazırlanan planlar doğrultusunda üretime ayrılan ve/veya gerekirse kiralanan alanlarda, mevcut doğal kaynaklar, sermaye ve işgücünü kullanarak her türlü bitkisel üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek arazi ve seralarda il ve bölge için ekonomik değeri olan ve gelecek vaat eden bitki çeşitlerinin özellikle akıllı tarım ile üretimi konusunda katkı sağlamak,
Tarımsal üretimde kullanılmak üzere organomineral ve mikrobiyal gübre gibi bitki yetiştirilmesini destekleyici ürünlerin üretimi konusunda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, ürün geliştirmek, geliştirilen ürünleri pazarlamak ve tüketime sunmak,
Faaliyet alanları ile ilgili konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu, özel sektör ve diğer kurumlardan projeler almak ve bu projelerin uygulamasını yapmak,
Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek, sertifikalar vermek ve faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapmaktır.