Yükleniyor

Misyon - Vizyon

Misyon


Dünyada ve ülkemizde hızlı sanayileşme, küresel ısınma, su kaynaklarının ve tarım arazilerinin azalması sonucunda tarımda karşılaşılan sorunların azaltılması adına Tarım 4.0 ile uyumlu şekilde teknolojik inovasyonun takibi, ülkemize uyarlanması ve adaptasyonu konularında çalışmak elzem haline gelmiştir. Bu amaçla kuruluşu kurgulanan Merkezimizin misyonu nesnelerin interneti (IoT), sensör uygulamaları, uydu görüntülerinin ve hava tahmin raporlarının işlenmesi ile mikrobiyal gübre geliştirilmesi ve kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına yönelik “Yeşil Mutabakat” ile uyumlu modern tarım politikalarının oluşturulması ve adı geçen teknolojilerin eş zamanlı uygulanması ile akıllı sulama ve gübrelemenin gerçekleştirilmesi konusundaki yerli araştırmalara platform oluşturmaktır.

Vizyon


Merkezimizin vizyonu, akıllı tarım alanında çalışan çok farklı disiplinlerden gelen bilgi ve tecrübeyi bir arada değerlendirerek, Tarım 4.0’da tarif edilen milli tarım otomasyon ve “Yeşil Mutabakat” uygulamalarının gerçekleştirilmesine akademik ve uygulama açısından katkı sağlamaktır. Bu sebeple merkezimiz ziraat mühendisleri, bitki biyoteknologları, mikrobiyologlar, harita mühendisleri, bilgisayar ve elektronik mühendisleri gibi farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların ve girişimcilerin eş zamanlı çalışmalarını gerçekleştirebileceği bir AR-GE merkezi olarak kurgulanmıştır.