Yükleniyor

Projelerimiz

AKILLI TARIM UYGULAMALARI İLE İLİŞKİLİ PROJELERİMİZ


Buğdaya Özgü Mikrobiyal Konsorsiyumun Kurulması Ve Konsorsiyumun Polihipe Polimerine Immobilizasyonu Yoluyla Yeni Biyogübre Formülasyonunun Tasarımı (Tübitak 1001, 121O649) (2021-2024).
Alev Ağacının in vitro Kültürlerinden İzole Edilen ve Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bakterinin Konakçısına Olan Etkilerinin Fizyolojik, Biyokimyasal ve Moleküler Düzeyde İrdelenmesi (Tübitak 1001, 107R002) (2017-2020).
Dikey Tarım Projesi (GTÜ-AKIM METAL A.Ş., Üniversite-Sanayi İşbirliği, 2019).
Otomasyon ve Biyoteknoloji Projesi (GTÜ, ATAM-MANAKİM A.Ş., Üniversite-Sanayi İşbirliği, 2021).
Seracılık Mükemmeliyet Merkezi (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Marka Projesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2021).
Ticari Mikrobiyal Gübrenin Üretim Süreçlerinin Optimizasyonu ve Verim Analizleri (Üniversite Sanayi İşbirliği, Ar-Ge hizmeti, 2021)
İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Füzyonu ile Dijital Tarım Uygulamaları: Mısır (Zea Mays) Gelişimi İzlenmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, 121Y392, 2022-2024
Türkiye'de Kültürü Yapılan Kavak Türlerinin (Populus Spp.) Spektral Kütüphanesinin Oluşturulması ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Yardımıyla Haritalanması, TÜBİTAK 1001 Projesi, 119O630, 2019-2022
Farklı Bitki Türleri İçin Spektral Kütüphanelerin Oluşturulması ve Yüksek Çözünürlüklü Multispektral Uydu Görüntüleri İle İlişkilendirilmesi, Gebze Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012-A-16, 2012-2014