Yükleniyor

"Bitki Doku Kültürü Temel Eğitimi" sertifikası verildi.

"Bitki Doku Kültürü Temel Eğitimi" sertifikası verildi.

GTÜ ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) arasında imzalanan işbirliği kapsamında üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) aracılığıyla 5-9 Ekim 2020 tarihinde, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ, Dr. Öğretim Üyesi Mine GÜL ŞEKER, Dr. Özlem Akkaya ve Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Nurgül KITIR ŞEN katkılarıyla “BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEMEL EĞİTİMİ” tamamlanarak mezunlara katılım ve başarı sertifikaları verildi.

BÜGEM’İN farklı enstitülerinden 12 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen kursta bitki doku kültürünün amaç ve yöntemleri kapsamlı olarak kursiyerlere anlatılarak, “stok çözeltilerin, besi ortamlarının, bitki büyüme düzenleyicilerinin hazırlanması, Sterilizasyon Tekniklerinin uygulanması, mikroçoğaltım ve altkültürleme, köklendirme ve iklimlendirme, sentetik tohum oluşturulması, transgenik saçak kök oluşturulması” gibi konularındaki uygulamaları katılımcıların kendilerinin gerçekleştirilmesi sağlandı. Bitki doku kültürlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ders ve laboratuvar saatlerinde karşılıklı olarak tartışılarak gelecekteki AR-GE işbirlikleri için ilk adımlar atıldı.